PODPORA KOMUNITNÍ SLUŽBY

Tiskové zprávy

Domov Na cestě realizuje projekt

„PODPORA KOMUNITNÍ SLUŽBY“

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007319, který je finančně podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost  (OPZ).

Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov Na cestě je Pardubický kraj.

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služby – chráněné bydlení komunitního typu, která vznikla po transformaci části pobytového ústavního zařízení Domov na hradě Rychmburk. Péče o klienty by měla probíhat v životních podmínkách srovnatelných se způsobem života ostatních lidí a klientům může být poskytována péče, která pro ně zajistí vše potřebné mimo ústavní zařízení.

Projekt probíhá v období od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2021

Klienti budou podporováni pracovníky služeb v osvojování si takových dovedností, aby mohli dosáhnout nezávislosti na pobytové sociální službě. Klienti se dle svého zdravotního stavu a svých možností zapojí do péče o sebe i domácnost a budou podporováni v samostatném rozhodování o svém životě.

Změny budou podpořeny:

 • Realizací poradenství a konzultací odborného garanta a workshopu pro pracovníky služby
 • Zabezpečením dostatečného počtu odborných pracovníků služeb
 • Realizací vzdělávacích kurzů pro 9 pracovníků služeb chráněné bydlení
 • Realizací 4 třídenních stáží ve službách po ČR pro 12 pracovníků služeb
 • Realizací týmové supervizní podpory pracovníkům služby chráněné bydlení
 • Realizací monitoringu přechodu, aktivizačních činností a podpory 13 klientů služeb chráněné bydlení
 • Realizací destigmatizačních aktivit
 • Zajištěním souhrnné informace o zhodnocení změn ve službě
 • Zajištěním kvalitativní evaluace služby formou focus group s klienty a řízených rozhovorů s pracovníky

V projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. Odborné poradenství a konzultace k činnosti služby
 2. Zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků
 3. Odborné vzdělávání pracovníků formou kurzů a stáží
 4. Poskytování supervizní podpory pracovníkům služby
 5. Podpora klientů
 6. Komunikace s veřejností
 7. Evaluace služby

Externí partner Centrum pro rozvoj péče o duševního zdraví na závěr projektu zpracoval dvě zprávy:

Informace o dění v Domově Na cestě naleznete na FB

Další informace o projektu a transformaci Domova Na cestě Vám předají:

Mgr. Jakub Vávra – ředitel – 602 505 167 – jakub.vavra@domovnaceste.cz

Leona Hovorková – projektová manažerka – 605 128 091 – leona.hovorkova@domovnaceste.cz

Marcela Adámková – finanční manažerka – 777 915 741 – marcela.adamkova@gmail.com