Chráněné bydlení (CHB)

je placená celoroční pobytová služba, určená lidem z naší cílové skupiny, kteří nepotřebují podporu celých 24 hodin a nepotřebují stálou ošetřovatelskou péči. Celková kapacita služby je 13 lidí.

Žadatel při vstupu do služby má věk do 60 let, motivaci pro změnu, perspektivu rozvoje. Má prostředky na vlastní živobytí (vlastní příjem, dávky). Přijímá pravidla služby a podmínky smlouvy.

Cílem služby je naučit se do 3 let samostatně bydlet a opustit službu CHB. Klient se naučí zvládat běžné životní situace prostřednictvím svých silných stránek, přistupovat ke svým nezdarům s nadějí a nadhledem. Nachází smysluplné role v dalších oblastech života, umí být dobrým sousedem i v rámci širšího okolí. Učí se zacházet se svou nemocí tak, aby si zachoval kontrolu nad svým životem.


Bc. Veronika Kudláčková Černá
vedoucí chráněného bydlení, sociální pracovnice
+420 606 038 010, veronika.kudlackova@domovnaceste.cz