Domov Na cestě

je příspěvková organizace Pardubického kraje poskytující transformované pobytové sociální služby.

POSLÁNÍ

Pomocí pobytové služby probouzet a posilovat v lidech s duševním onemocněním naději, že mohou v životě zastávat smysluplné role, přebírat zodpovědnost za sebe sama a za svá rozhodnutí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena dospělým lidem od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

 

VIZE

Jsme moderní pobytová služba, která staví na myšlence ZOTAVENÍ, držíme krok s trendy v péči o lidi s duševním onemocněním. Jsme příkladem dobré praxe.

Klienti kolem nás mají takovou míru podpory, kterou si společně s pracovníky stanoví jako pro ně ideální, posilující jejich naději na zotavení a chuť žít vlastní zodpovědný život.  Místní komunita přijímá lidi s duševním onemocněním jako běžné sousedy, kteří mohou přispívat do života místní komunity. 

Máme pevnou pozici v síti služeb Pardubického kraje a ovlivňujeme její podobu. Akční rádius dopadu našich činností pokrývá především okres Chrudim.

Průběžně minimalizujeme administrativní zátěž tak, aby naše práce byla efektivní. Pracovníci mají k dispozici vzdělávání a praxi, která zvyšuje jejich postavení a hodnotu na trhu práce.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1) Vidíme v první řadě člověka, zajímáme se o jeho životní příběh, o to, co je pro něj důležité.

2) Soustředíme se na silné stránky a možnosti opory klienta i jeho okolí - pomáháme najít schopnosti, dovednosti, zkušenosti, posilovat je, aby byl člověk co nejvíce samostatný a mohl žít život tak, jak si představuje.

3) Je pro nás důležitý partnerský přístup, být otevřený a vnímat toho druhého, "být tady a teď s ním", zapojovat klienty do plánování a vyhodnocování služeb.

4) Chceme být tam, kde nás klienti opravdu potřebují - snažíme se rozeznávat, co klient jako podporu vnímá a takovou mu poskytovat, a zároveň mu umožňovat, aby mohl být co nejvíce sám za sebe a nezávislý na službě.

5) Vnímáme lidi, se kterými pracujeme jako ty, kteří mohou komunitě přispět a obohatit životy ostatních. Usilujeme o zapojení klientů do života v komunitě. Aktivně zapojujeme osoby blízké klientovi do podpory a spolupráce.