OBJEVIT VLASTNÍ CESTU

Pomocí pobytové služby probouzet a posilovat v lidech s duševním onemocněním naději, že mohou v životě zastávat smysluplné role, přebírat zodpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí.

Naše služby: