PRAXE A STÁŽE

Nabídka pro školy a organizace.

NABÍDKA PRO ŠKOLY

Co nabízíme:

Vhled do systému práce s lidmi se závažným duševním onemocněním (cílová skupina, systém služeb, reforma psychiatrické péče)

Metodika CARe (hlavní principy – práce s přáním, se zranitelností, zaměření na zotavení, použití nástrojů metodik)

Prvky metodiky ART (plán zotavení ve 4 oblastech, práce v Triádě (klient, jeho blízcí, služba), kreativní metody a techniky (YUCEL, kartičky)

Role sociálních pracovníků v organizaci (vedoucí střediska, terénní sociální pracovník, sociální referent, metodik služeb)

Příklady dobré praxe (co se podařilo, co zafungovalo, kdy klient přebíral odpovědnost za sebe, za druhé, získával nové role)

Být účastníkem akcí v centru denních aktivit Taksis (neformální rozhovory s dalšími účastníky, vhled do filozofie „prostor, kde máš prostor“)
Dobrovolnictví (rozhovory, doprovody, vedení programu v Taksis)

Co NEnabízíme:

Práce u lůžka

Anamnéza/kazuistika klienta (vzhledem k cílové skupině a počtu klientů v organizaci)

Praxi rozloženou do čtvrt roku

Ubytování

Co požadujeme:

Zájem školy domlouvat vzájemný kontrakt s ohledem na to, co nabízíme

Umožnit v rámci praxe prostor pro samostudium materiálů doporučených vedoucím praxe

Student má zájem o inovace v sociální práci

Výstup z praxe student konzultuje s vedoucím praxe

NABÍDKA PRO ORGANIZACE

Obsah a forma stáží pro organizace se uskuteční na základě předběžné dohody. Cena stáží/ konzultací 2000,-Kč

Kontaktní osoba:

Michaela Růžičková

misa.ruzickova@domovnaceste.cz
tel.  601 089 412