PROJEKTY

Tiskové zprávy
Domov Na cestě realizuje projekt „Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011115, který je…
Tiskové zprávy
Domov Na cestě realizuje projekt „PODPORA KOMUNITNÍ SLUŽBY“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007319, který je finančně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu…
Tiskové zprávy
Domov Na cestě realizuje projekt „Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007320, který je finančně podpořen z prostředků…