PROJEKTY

Tiskové zprávy
Domov Na cestě realizuje projekt „PODPORA KOMUNITNÍ SLUŽBY“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007319, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z…
Celý článek
Tiskové zprávy
Domov Na cestě realizuje projekt „Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007320, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního…
Celý článek