ON-LINE KONFERENCE PŘEDSTAVILA NIZOZEMSKÝ MODEL DLOUHODOBÉ PÉČE O LIDI S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Organizace Domov Na cestě v rámci svého projektu Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči pořádala ve středu 8. prosince on-line konferenci představující nizozemský model ART (ACTIVE RECOVERY TRIAD).  Ve spolupráci s Centrem pro rozvoj duševního zdraví (CRPDZ) se k tomuto tématu podařilo propojit přes padesát účastníků z řad spolupracujících organizací, psychiatrických nemocnic a zástupců samosprávy.

Úvodního slova a zároveň moderování celé konference ujala Jana Pluhaříková Pomajzlová z CRPDZ. Ředitel Domova Na cestě Jakub Vávra pak v krátkosti  shrnul průběh transformace organizace z ústavu ve služby podporující zotavení.

Hlavními přednášejícími hosty byly kolegyně z nizozemské Amsterodam University Medical Centers (UMC) a GGz Breburg.

Yolande Voskes (UMC) představila model dlouhodobé péče ART, jehož cílem je podpora zotavení a zlepšení kvality služeb využívaného v pobytových službách v Nizozemí  (Amsterdam UMC).

O ARTu v praxi a výzvách při zavádění této metody hovořila Evelin Duimellar z organizace GGZ Breburg.

Pavel Říčan z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví prezentoval změny, které probíhají v dlouhodobé péči o lidi s duševním onemocněním v České republice.

Poslední příspěvek uvedla Lieke Zomer, která prováděla výzkum účinku metody ART. Představila blíže ART monitor jako nástroj pro hodnocení kvality péče a zotavení uživatelů služeb.

Mezi prezentacemi byl prostor pro diskuse ve skupinách a formulování dotazů pro přednášející. Nejvíc rezonovalo téma spolupráce s rodinou, které je jedním z hlavních principů přístupu ART.

Domov Na cestě díky výše uvedenému projektu metodiku a monitor modelu ART překládá a hodlá ji přenést do své praxe. Setkání s holandskými kolegyněmi tak nebylo poslední a všichni věří, že příští podobná konference proběhne naživo.