DALŠÍ SMĚR, JAK PODPOŘIT LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, NAŠLI V DOMOVĚ NA CESTĚ

Pracovníci organizace Domov Na cestě od listopadu 2019 realizují projekt Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči a v těchto dnech se blíží jeho ukončení. Bezmála tři roky hledali cestu, jak využít holandskou metodu ART v českých podmínkách. Že mají dobře našlápnuto ukázal hodnotící nástroj ART monitor, audit proběhl začátkem září.

Komplexním hodnotícím nástrojem prošel tým střediska Tyršova Domova Na cestě již začátkem projektu. Tehdy online formou kvůli covidovým opatřením, ale nyní setkání proběhlo na živo. Holandské hodnotitelky Lieke Zomer z Amsterodam University Medical Centers a Inge Goverde z Reinier van Arkel okomentovaly získané skóre 2,91 bodů z 5 možných jako velmi dobré. Holandské organizace získávají skóre mezi 3 až 4 body. Je třeba podotknout, že reforma psychiatrické péče v Holandsku trvá více jak dvacet let. Některá kritéria hodnocení nikdy v Domově Na cestě nemohou naplnit, protože nejsou nemocnice, i proto je výsledek velmi příjemně překvapil. „Jste neuvěřitelně pohostinní, vřelí i v kontaktu s klienty. Nespěcháte, jde Vám o to, KDO klient je, ne jakou má diagnózu, a to jsou dobré základy zdravé služby. V přístupu ke klientům můžete být příkladem i pro některé služby v Holandsku,“ dodaly hodnotitelky.

Model ART je způsob dlouhodobé práce s lidmi s chronickým duševním onemocněním, který podporuje jejich stagnující zotavení, je založen na třístranném partnerství (klient, jeho blízcí a pracovníci, tzv. Triáda). Součástí modelu ART je hodnotící nástroj ART monitor, což je soubor 47 kritérií s pětibodovým skórováním. Hodnocení vznikne na základě rozhovorů s pracovníky, klienty, jejich blízkými, dalšími externími spolupracovníky (praktický lékař, psychiatr atd.). Zároveň se sleduje dokumentace nebo i atmosféra v zařízení. Týmu střediska Tyršova se nejlépe dařilo například v zaměření na aktivní zotavení, somatickou péči a preference klientů v oblasti bydlení. Z podnětů pro zlepšení si tým bere za cíl například šířeji vnímat Triádu a přizývat do spolupráce a hodnocení průběhu služby externí partnery, například lékaře.

V průběhu projektu se tým Domova Na cestě potýkal s různými omezeními od covidových po personální změny. Ale i tak se dokázal zaměřit na oblasti péče, které jsou v pobytových sociálních službách novinkou.

„Již teď vidíme, jak přínosná je aktivní spolupráce s rodinou a blízkými pro zotavení jak klienta, tak i jeho podpůrné sítě,“ říká Michaela Růžičková, metodička Domova Na cestě. Projekt končí, práce s jeho výstupy pokračuje.

Aktivita byla finančně podpořena v rámci projektu Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči.