MODEL ART (ACTIVE RECOVERY TRIAD) mini konference online

Volná pracovní místa

Domov Na cestě ve spolupráci s nizozemskými kolegy z Amsterdam UMC, GGZ Breburg a Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Vás zve na online minikonferenci.

MODEL ART (ACTIVE RECOVERY TRIAD) 

představení nizozemského modelu dlouhodobé péče o lidi s vážným duševním onemocněním a zkušenosti se zaváděním prvků na zotavení orientované praxe v pobytových službách v České republice.

úterý 8. prosince 2020 od 9,00 do 12,30 hodin

Program:

8,00 – 8,30 připojování účastníků ke konferenci prostřednictvím aplikace ZOOM (aplikaci ZOOM je třeba si předem nainstalovat do svého počítače: https://zoom.us/download#client_4meeting )

9,00 – 9,10 zahájení konference, představení řečníků

9,10 – 9,25 Jak jsme se našli – proměna ústavu ve službu podporující zotavení (Jakub Vávra, Domov Na cestě)

9,25 – 9,40 Model ART – představení modelu dlouhodobé péče, jehož cílem je podpora zotavení a zlepšení kvality služeb využívaná v pobytových službách v Nizozemí  (Yolande Voskes, Amsterdam UMC)

9,40 – 9,55 Diskuze ve skupinách k prezentaci modelu ART

9,55 – 10,10 Prezentace výstupů ze skupin a společná diskuze

10,30 – 10,50 Přestávka

10,50 – 11,05 ART v praxi – výzvy při zavádění metody ART z pohledu pracovnice z jedné organizace z Nizozemí (Eveline Duimelaar, GGz Breburg )

11,05 – 11,20 Jaké změny můžeme očekávat v dlouhodobé péči v České republice? (Pavel Říčan, Centrum rozvoje péče o duševní zdraví)

11,20 – 11,35 Diskuze ve skupinách ke zkušenostem z praxe

11,35 – 11,50 Prezentace výstupů ze skupin a společná diskuze

11,50 – 12,05 Výzkum ART – představení výsledků výzkumu z 20 organizací v Nizozemí, jehož cílem bylo prozkoumat účinky ART na kvalitu péče a zotavení uživatelů služeb (Lieke Zomer, Amsterdam UMC)

12,05 – 12, 30 Závěrečná diskuze a zakončení konference

Konference bude simultánně tlumočena do českého jazyka a probíhat ve dvou 90 minutových blocích včetně času pro skupinovou diskuzi.

V případě zájmu o účast napište na email: leona.hovorkova@domovnaceste.cz a my Vám pošleme bližší informace a odkaz, pomocí kterého se k aplikaci Zoom připojíte. Počet účastníků je omezený, proto uvítáme vaši včasnou registraci.

Pro účastníky konference je zajištěna technická podpora, v případě potíží s připojením (ideálně před konáním konference) kontaktujte Lenku Březinovou e-mail: brezinova@cmhcd.cz, mobil: 778 502 171.

Minikonference se koná díky projektu „Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči“