ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V DOMOVĚ NA HRADĚ RYCHMBURK

Spolupracujeme

V březnu tohoto roku byl zahájen projekt Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk, který finančně podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost. Projekt se zabývá podporou procesu transformace a deinstitucionalizace ústavní pobytové služby v malá pobytová zařízení komunitního typu, jehož klienty jsou zejména osoby s chronickým duševním onemocněním.

Domov na hradě Rychmburk je jedno z prvních zařízení v České republice procházející transformací pobytové služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Cílem procesu změn je, aby péče o klienty probíhala v běžných životních podmínkách. Aby lidé s duševním onemocněním měli šanci žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

Změny se netýkají pouze obyvatel hradu, ale také zaměstnanců. Sociální a zdravotní pracovníci budou po dobu tří let procházet intenzivním vzděláváním. Jsou pro ně připraveny akreditované kurzy, tematické workshopy, supervize, stáže v obdobných zařízeních v České republice a v zahraničí. Zároveň se jim bude dostávat poradenství a konzultací ze strany garanta projektu Aleny Brožkové, které se podařilo transformovat Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou. „Ústav je jako celoživotní internát,“ říká Alena Brožková: „ kde musíte dodržovat režim, který stanovil někdo jiný a nereflektuje Vaše potřeby.“ To vede k omezování soukromí a osobní svobody, základů lidské důstojnosti.

Projekt Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk je ve svém začátku a bylo nutné vybrat dodavatele vzdělávacích aktivit. „Při výběru vzdělávacího institutu jsme kladli velký důraz na odbornost a dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním,“ popisuje Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk. Pouze nabídka pražské organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vyhovovala jejich požadavkům. „V této době ladíme termíny workshopů, kurzů a první stáž v Holandsku,“ dodává Vávra.

Objekt hradu Rychmburk by měli opustit poslední obyvatelé v září roku 2021. Žít budou v malých domácnostech v Předhradí a nedaleké Skutči.