Z HRADU DO NOVÉHO BYDLENÍ

Ve čtvrtek 14. ledna proběhlo slavnostní otevření dvou nových domků na Předhradí, kam se stěhuje 12 klientů organizace Domov Na cestě. Tímto skončí působení sociální služby na hradě Rychmburk. Organizace bude pokračovat ve své proměně v moderní pobytové služby (domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení) a hrad se časem zpřístupní veřejnosti.

Domov Na cestě (dříve Domov na hradě Rychmburk) poskytuje pobytové sociální služby lidem se závažným duševním onemocněním. V roce 2015 v souladu se záměry svého zřizovatele, Pardubického kraje, začala organizace podle transformačního plánu stěhovat klienty do menších domácností s maximálně dvanácti obyvateli. Toto rozmístění umožňuje poskytovat klientům různou míru podpory podle jejich skutečných potřeb. Na rozdíl od předchozího fungování teď organizace staví stejně jako reforma psychiatrické péče v České republice na zotavení. Posiluje klienty v odpovědnosti za svá rozhodnutí, v objevování možností kvalitního života i s nemocí.

Právě dostavěné domky budou uzpůsobeny péči o klienty, jejichž možnosti se kvůli věku a přidruženým zdravotním obtížím zmenšily natolik, že potřebují víc zdravotní péče. I tak budou pracovníci pomáhat klientům objevovat a plnit si svá přání.

Slavnostního otevření nových domků v Předhradí se účastnili zástupci Pardubického kraje, obce Předhradí a města Skuteč. Symbolickou filmovou klapkou začal nový příběh sociální služby i hradu Rychmburk.