VÝSKYT KORONAVIRU V DOMOVĚ NA CESTĚ

Spolupracujeme

Ani organizaci Domov Na cestě neminulo setkání s koronavirem. Ve spolupráci s praktickým lékařem a krajskou hygienickou stanicí nyní řeší jeho první výskyt v jednom ze svých středisek.

V Předhradí na hradě Rychmburk je posledních jedenáct klientů připravených na lednové stěhování do nových domků. Prvního října nahlásila jedna ze zdejších pracovnic pozitivní test na Covid 19. Testy u kolegyň, které s ní měly víkendovou službu, byly negativní. Dva klienti s příznaky nemoci měli 7. října testy pozitivní, průběh nemoci je ale mírný,  a tak není třeba hospitalizace.

Toto středisko se ocitlo v karanténě a pracovníci dodržují veškerá doporučená opatření. Ostatních středisek organizace (ve Skutči a tým Penzion na Předhradí) se karanténa netýká.

Jsem hrdý na tým na Hradě, jak zvládá náročnou situaci profesionálně a věcně. Pečují o nemocné, vysvětlují změny zdravým klientům, komunikují s jejich rodinami. Zbytek organizace je připraven kdykoliv nastoupit jako výpomoc nebo alespoň psychická podpora online, jak pro pracovníky, tak klienty,“ řekl ředitel organizace Mgr. Jakub Vávra.

Pro více informací můžete volat ředitele Domova Na cestě, Mgr. Jakuba Vávru T: 602 505 167