VE SKUTČI ZAKONČILI PRÁZDNINY NA POHODU

V sobotu 31. srpna se ve Skutči konal festival Na Pohodu, který pořádal Domov na hradě Rychmburk ve spolupráci s Římskokatolickou farností, děkanství Skuteč a organizací Junák – český skaut. Návštěvníci měli možnost účastnit se různorodého vyžití od malování přes sportovní hry, workshopy, žonglování a kouzlení až po tanec.

Poslední víkend o prázdninách přinesl pro děti a jejich rodiče mnoho zajímavých akcí. Nejinak tomu bylo i ve městě Skutči. Tam místní organizace Domov na hradě Rychmburk pořádala festival Na Pohodu, jehož název se zcela ztotožňoval s atmosférou akce.

V odpoledních hodinách přicházeli návštěvníci, kteří mohli nahlédnout do dvora sídla organizace, kde byl připraven stánek s prodejem výrobků klientů Domova. Zájemci zde mohli malovat na keramiku, na obličej nebo na fólii. Také si tam mohli zahrát kuželky. Velice příjemné bylo Kavárenské okénko, kde se ke kávě podávaly dortíky, které upekly klientky Domova. V zahradách farnosti byly připraveny sportovní hry za sladkou odměnu pro děti i dospělé, které organizačně zajistili členové Junáka.

Celý prostor před Děkanstvím Římskokatolické farnosti byl připraven pro Sociální varieté v podání členů organizace Ledovec z Plzně. S tímto programem Ledovec navštěvuje psychiatrické nemocnice a program trénují pacienti společně se zdravotnickým personálem. Ve Skutči se představení účastnili jak pracovníci a klienti Domova, tak i dobrovolníci z řad návštěvníků. Po dvou hodinách trénování jednotlivých čísel následovalo vystoupení, které návštěvníci ocenili bouřlivým potleskem. „Byli tu jako jeden tým, klienti i pracovníci si rozdělili, s čím kdo pomůže,“ říká ředitel Domova na hradě Rychmburk. „Ať už to byly přípravy, prodej občerstvení nebo vystoupení ve varieté, společně jsme si to užili a s námi i návštěvníci akce,“ dodává.

V průběhu festivalu se mohli návštěvníci účastnit besedy „Každý jsme někdy na prášky“, kterou hudebně uvedla Agáta Vodičková hrou na kytaru. Besedy se účastnila Conny Ariëns,  zakladatelka komunitního centra Eagle Shelter v holandském městě Dongen. Podělila se o svou zkušenost s vytvořením otevřeného místa, kde nejsou limity, kdo může přijít – spektrum je od lidí v těžkém stavu po lidi, co jsou pouze osamělí. Kdo přijde, jen se představí jménem a je HOSTEM. Aktivity vznikají podle lidí, kteří tam zrovna jsou a co umí. Každý postupně zjišťuje, co potřebuje, chce, může být tím, kdo se něco učí i učitelem. Pracovníci Domova na hradě Rychmburk navštívili toto komunitní centrum v rámci stáží při transformaci služeb. Stalo se velkou inspirací pro nově vznikající centrum denních aktivit, které chtějí ve Skutči na podzim otevřít.

Závěr festivalu Na Pohodu byl věnován tanci a zpěvu. Chrudimská kapela „Sešli se“ přítomné rozezpívala a roztančila a přispěla tak k pohodovému zakončení akce.

Akce se konala v rámci projektu „Podpora komunitní služby“ a byla hrazena Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Foto z akce naleznete zde. (nové okno)