RESPEKT K ČLOVĚKU JE ZÁKLADNÍM KAMENEM V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO LIDI S DUŠEVNÍ NEMOCÍ

Spolupracujeme

Déle než půl roku realizují v Domově na hradě Rychmburk projekt na Podporu transformace, který finančně podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost. Projekt se zabývá podporou procesu transformace a deinstitucionalizace ústavní pobytové služby v malá pobytová zařízení komunitního typu, jejichž klienty jsou zejména osoby s chronickým duševním onemocněním.

Díky tomuto projektu dochází nejen k přestěhování desítek lidí se zkušeností s duševním onemocněním do nových prostor, ale především ke změně vztahu pracovníků a klientů. „Zveme klienty k výběrovým řízením na nové pracovníky nebo na vzdělávání pracovníků“ popisuje Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk. „Fakt, že i pracovníci se musí učit nové věci, může klientům pomoci zvládat náročné období změn. Vidí, že jsme v tom společně,“ dodává.

Poznávají cestu k zotavení

Třináct pracovníků absolvovalo akreditovaný vzdělávací kurz modelu CARe. Hlavními principy modelu CARe jsou podpora zotavení, zplnomocnění a zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do společnosti, aby mohli naplňovat své životní role a žít plnohodnotný život. V projektu se daří vytvářet cílené aktivity, které zplnomocnění umožňují a přispívají k narovnání vztahu mezi pracovníky a obyvateli Domova směrem k partnerství a skutečné spolupráci. Jedním z takových kroků, bylo přizvání klientů na jednotlivé vzdělávací bloky. „Pro mne jako lektora kurzu to byla velmi pozitivní zkušenost“, říká Jana Pluhaříková Pomajzlová. Uvádí příklad, kdy tématem bylo sdílení zkušeností v práci peer konzultanta (peer konzultant – proškolený člověk se zkušeností s duševním onemocněním), kterého se účastnilo deset obyvatel Domova. „Velmi živě se zapojovali do diskuze, přinášeli cenné otázky a témata. Sdíleli vlastní zkušenosti s překonáváním nemoci, popisovali, co jim pomohlo a co je v životě těší.“ V takových chvílích je atmosféra natolik otevřená, je zde skutečně možné vnímat zplnomocnění lidí s nemocí a partnerský přístup ze strany pracovníků.

Inspirují se v zahraničí

Pět pracovníků vyrazilo na  týdenní intenzivní program v Holandsku, kde v šesti městech navštívili více než deset služeb určených pro lidi s duševním onemocněním, poskytovaných na základě  metody CARe. Dále navštívili různé typy chráněného bydlení, centra denních aktivit a viděli, jaká pracovní uplatnění jsou klientům nabízena. „Ve všech zařízeních byl znát respekt vůči člověku. Respekt k jeho přáním, zálibám, zvykům i zlozvykům. Týmovost a partnerství jsou věci, které bych ráda přenesla do našeho týmu,“ říká o stáži Iva Novotná pracovnice Domova na hradě Rychmburk.