PROMĚNY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Spolupracujeme

Koncem loňského roku zahájili v Domově na hradě Rychmburk realizaci dalšího projektu Podpora komunitní služby, který finančně podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje služby chráněné bydlení, především cíleným vzděláním pracovníků a podporou samostatnosti klientů.

Jako garanta projektu si organizace Martina Fojtíčka, vedoucí denního stacionáře Ledovec Plzeň a propagátora ZOTAVENÍ. Cení si jeho odbornosti a otevřenosti. „Rád se budu podílet na něčem, co bude odvážné, co bude v rámci ČR jedinečné, hluboce lidské a tím opravdové. Přál bych si, abychom klienty rozžili,“ odpověděl na nabídku spolupráce Fojtíček. Společně s ředitelem organizace Jakubem Vávrou navštívil byty, ve kterých lidé s duševním onemocněním žijí. Ocenil, že místa, kde se byty nachází, jsou v běžné zástavbě.

Sociální a zdravotní pracovníci budou po dobu tří let procházet intenzivním vzděláváním. Jsou pro ně připraveny akreditované kurzy, tematické workshopy, supervize a stáže v obdobných zařízeních v České republice. Zároveň je díky tomuto projektu  možné zaměstnávat v týmu peer konzultanta, což je proškolený člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. „Peer konzultant je pro tým velice přínosným partnerem,“ popisuje ředitel Jakub Vávra a pokračuje „může kolegům přiblížit pocity klientů a popsat, jak mohou určitě situace vnímat. Stejně tak je důležitý i pro klienty. Sám na sobě dokazuje, že se dá s nemocí žít plnohodnotný život.“

Pro lidi žijící v chráněném bydlení je důležité, aby se stali součástí místní komunity. Proto společně s pracovníky uspořádali v únoru tohoto roku „sousedské posezení“. Klienti pozvali své sousedy a příbuzné, aby měli možnost se seznámit. Připravené bylo občerstvení, výstava fotografií o tom, jak probíhalo stěhování do „nového“ a jeden z klientů nabídl prohlídku domácnosti a pokoje, kde žije. Milá byla návštěva radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly, místostarosty města Skuteč Jaroslava Hetfleiše nebo starosty obce Předhradí Ing. Zdeňka Mikšovského. „Věříme, že až budeme pořádat další akci, sejde se u nás ještě víc lidí, jako u dobrých sousedů,“ řekla Veronika Kudláčková, vedoucí chráněného bydlení.