NAŠI (STARO) NOVÍ SOUSEDÉ VE SKUTČI

Spolupracujeme

Před několika měsíci se v blízkosti naší farnosti ve Skutči, v bývalém objektu firmy Grano, zabydleli noví sousedé. Jsou to pracovníci a klienti Domova na hradě Rychmburk. Koncem roku organizace změní svůj název na Domov Na cestě a do zrekonstruovaných prostor se nastěhuje vedení organizace. Zároveň tam zahájí svojí činnost centrum denních aktivit s pracovním názvem „Taxis“.

Začátkem prázdnin oslovil ředitel Domova Jakub Vávra pana děkana Jana Linharta s prosbou o schůzku a nabídkou spolupráce při plánování jejich akce „Na Pohodu“. Chtěli bychom se s Vámi podělit o zajímavosti, co jsme se Domově během příprav dozvěděli.

Lidé užívající služeb Domova v posledních letech procházejí neuvěřitelnými změnami. Většinu svého života žili v nemocnicích, nebo pobytových službách, které jim díky nastavenému systému péče postupně odebraly jejich životní role a dovednosti. Museli dodržovat nastavený řád ve společnosti dalších dvou až šesti cizích lidí v jedné místnosti. Jakékoliv aktivity během dne nevycházely z jejich potřeb, přání nebo zájmu. Vždy je plánoval někdo jiný, pro potřeby systému. Nyní probíhá humanizace psychiatrické péče v ČR, která vychází z teze, že dlouhodobé vytržení člověka s duševním onemocněním od jeho blízkých, z jeho komunity a odebrání jeho kompetencí spíše nemoc prohlubuje. Dnes většina klientů Domova žije v samostatných, maximálně dvoulůžkových pokojích. Sami jsou schopni se postarat o své základní životní potřeby jako je uvařit, uklidit, vyprat apod. A nyní jsou ve fázi, kdy hledají v sobě potenciál žít plnohodnotný život, který v nich byl kdysi potlačen i díky nemoci. Mít své zájmy, dělat věci, kdy chci a jak chci a být platný ve společnosti.

Také pracovníci Domova musí zvládnout změny v jejich profesním životě. Klienty nevychovávají, nepoučují, nepřebírají odpovědnost za klienta tam, kde ji může nést sám. Stávají se z nich partneři nebo průvodci klientů na jejich cestě k návratu do běžného života. Mluví s nimi o jejich přáních a spolupracují s nimi na jejich plnění. Pracovníci více než rok procházejí intenzivním vzděláváním, které je připravuje na změny v přístupu k lidem s duševní poruchou. Mají možnost navštěvovat tuzemské, ale i zahraniční organizace, které poskytují sociální služby nemocným a inspirovat se jejich úspěchy. Největší motivací ke změně jsou pracovníkům sami klienti, vidí, jaké pokroky dělají, jak ožili, co vlastně všechno umí. Součástí jejich týmu jsou i peer konzultanti, což jsou lidé, kteří mají zkušenost s duševní nemocí a díky tomu mohou být pro klienty nadějí, že i oni mohou zvládnout svou nemoc a pracovat na příběhu svého života. Zároveň pracovníkům předávají pohled, jak mohou určité situace nemocní vnímat odlišně než oni. Předávají jim svoji zkušenost s projevy nemoci a možnostmi, které jim pomáhali je zvládnout.

Takto komplexní transformací služeb pro lidi s duševním onemocněním prochází Domov na hradě Rychmburk jako první v naší republice. Jejich úspěch bude i úspěchem pro celé naše město. Ostatní podobná zařízení, která se změnami ještě nezačala, budou k nám přijíždět a inspirovat se. Budeme příkladem dobré praxe. To stojí za naši pozornost a podporu.

Ještě zpět k akci Na pohodu. Spolupráci jsme uskutečnili a akce dostála svého názvu. Přišlo nemálo občanů Skutče, s klienty a pracovníky se seznámilo. Kupovali si od nich občerstvení a k zakoupené kávě každý dostal zákusek, který pekly klientky Domova. Viděli je při jejich vystoupeních v Cirkusu Paciento, což je projekt sdružení Ledovec z Plzně.  Před a za naší farností to ten den ožilo, sedělo se na trávě, tančilo, zpívalo, žonglovalo, skákalo a bylo jedno, kdo má jakou diagnózu. Byli jsme pospolu. Poděkování patří i dalším organizátorům z řad skutečských skautů.

Chceme společně doufat, že jsme tímto založili hezkou novou tradici a budeme našim sousedům lépe rozumět.