KONEC PRÁZDNIN NA POHODU

Organizace Domov Na cestě připravila nejen pro děti rozloučení s prázdninami akcí Na pohodu. V sobotu 29. srpna od 14,00 hodin jste si tak mohli užít program plný zábavy, soutěžení a tvoření.

Prostranství mezi děkanstvím Římskokatolické farnosti a ulicí Tyršova ten den ožilo a nebylo místa, kde by se něco nedělo. Na pohodu přijel zahájit radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola potěšujícími slovy: „Jsem rád, že zde vidíme skvělou spolupráci mezi pobytovou službou, místními Junáky a farností jejíž výsledkem je příjemné vyžití na konci prázdnin pro děti, které čeká nástup do školy po prodloužených prázdninách.“ Program zahájila hudební skupina Kobra party universal band, která překvapila nečekanými aranžemi známých písních, které nikoho nenechali v klidu. Následovalo představení Bramborové království v podání Loutek bez hranic, představení volně přešlo v zážitkovou tvůrčí dílnu, kde si mohly děti vyrobit loutku z brambor. Dalším představením byl Kouzelník Eňo ňuňo, který za pomoci dětí vyčaroval vše, co si přály. V průběhu akce se malovalo na kamínky, obličej a fólii nebo jste se mohli sportovně vyžít na jednotlivých soutěžních stanovištích, které připravil Junák – Český Skaut. Ani beseda „Vše, co jste chtěli vědět o duševním zdraví, ale báli jste se zeptat“ nezůstala bez povšimnutí. Jedním z témat bylo, co může pomáhat zvládat těžké životní situace. Dobroty u Zlaty v místním Kulturním klubu nabízely občerstvení všeho druhu a každý si přišel na své. „Ráda bych poděkovala všem, kteří se Na pohodu podíleli. Je radost pracovat a zároveň si to užít“, řekla organizátorka za Domov Na cestě, Leona Hovorková. My se můžeme těšit, jaký program si pro nás připraví za rok.

            Akce se koná v rámci projektu „Podpora komunitní služby“ a je hrazena Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost.