JSME NA CESTĚ… A KDO NENÍ!

Pod tímto názvem se ve středu 25. ledna v Domově Na cestě uskutečnil workshop. V průběhu pěti let realizovali tři Evropské projekty, které nastartovaly důležité změny v poskytování pobytových sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Ohlédli se, jaký mají kus práce za sebou a zasnili se, kam by chtěli směřovat. Nezapomněli při tom pojmenovat hodnoty, které je dovedly tak daleko.

Koncem roku 2022 organizace Domov Na cestě dokončila třetí projekt, podpořený Evropským sociálním fondem, a tak zakončila pětileté období tvrdé práce na změnách v přístupu k lidem s duševním onemocněním. „V roce 2018 jsme zahájili první Evropský projekt a ten „přetavil“ nadšení pro změnu v konkrétní kroky ve prospěch klientů i pracovníků v podobě různorodého vzdělávání, konzultací a poradenství, a to s pomocí lidí nejen z Čech, ale i z Holandska,“ popisuje projektová manažerka Domova Na cestě, Leona Hovorková. Razí tezi, že důležité milníky je třeba oslavovat, zastavit se a uvědomit si, co všechno zažili. K této oslavě pozvali garanty projektů, Janu Pluhaříkovou Pomajzlovou a Martina Fojtíčka společně se zástupci organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, kteří byli důležitými průvodci změn.

„Jste významný element v České republice,“ řekl Martin Fojtíček při oslavě a pokračoval: „Vy, když jste v tom, tak to možná nevidíte tolik jako my, kdo jsme venku a můžeme to více srovnat.“ Zároveň dodal, že je třeba na sobě dál pracovat a to se dvěma důrazy. Jednou věcí je, když nám něco nejde, tak na tom pracovat. Nebo nám to jde, ale pořád si toho musíme všímat, aby to nezmizelo.

               Oslavou rezonovalo další téma, které v Domově Na cestě řeší. Jejich průkopnický přístup k poskytování pobytových služeb v duchu reformy psychiatrické péče je zatím staví do pozice osamělého běžce. Jsou připraveni  být „poutním místem“ pro další kolegy stejně zaměřených služeb, ochotní podělit se o své zkušenosti. Společně chtějí vytvářet naději, že pobytové služby nemusí být konečnou, ale mohou být odrazovým můstkem pro ty, kteří tyto služby využili.