INFORMACE DOMOVA NA CESTĚ K AKTUÁLNÍ SITUACI

Spolupracujeme

V Domově Na cestě sledujeme  informace o aktuálním dění a řídíme se aktuálními nařízeními vlády a metodickými doporučeními. V organizaci se dodržují preventivní opatření a je sestaven krizový plán.  Péče o klienty a provoz je personálně zabezpečen. Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimum. Byla dočasně pozastavena činnost Centra denních aktivit Taksis…

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Vávra, jakub.vavra@domovnaceste.cz, +420 602 505 167