DOMOV NA CESTĚ OBJEVUJE NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY ZOTAVENÍ LIDÍ S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Deset pracovníků Domova Na cestě ze Skutče absolvovalo trénink v metodě YUCEL používané v Nizozemsku pro podporu zotavení lidí s vážným duševním onemocněním. Společně s lektorkou Marlie van de Berg tuto metodu ukázali odborné veřejnosti na Konferenci sociální psychiatrie konané ve dnech 16. – 18. 9. 2021 v Plzni. V druhém příspěvku s výzkumnicí z Amsterdamské univerzity Lieke Zomer představili Model ART.

Metoda Yucel je založena na stavění z barevných bloků. Pomocí této metody je člověk podporován k tomu, aby si vytvořil vizualizaci a reprezentaci své situace a stimuloval tak vlastní síly a potenciál pro překonávání obtíží. Metodu vyvinul systémový terapeut Mehmet Yucel. V současné době patří mezi doporučované postupy na podporu zotavení v Nizozemí.

Model ART (Active Recovery Triad) neboli Aktivní třístranné partnerství pro zotavení je určen pro lidi s vážným duševním onemocněním, kteří dlouhodobě zůstávají v pobytových službách. Staví na propojení partnerů v triádě (uživatelé služeb, rodina a blízcí, odborníci) a vede k efektivní koordinaci podpory naplňující princip „zotavení je možné pro každého“..

Obě zmíněné metody se zavádějí do praxe díky realizaci a finanční podpoře projektů „Podpora komunitní služby“ a „Podpora a rozvoj komunitních služeb“ hrazených Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost.