CO JE PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC? POSLOUCHEJ.

Spolupracujeme

Tak by se dal volně nazvat cyklus besed, které budou probíhat v následujících měsících v organizaci Domov Na cestě ve Skutči. První nese název „Cesty k zotavení“ a uskuteční se 14. července od 14,00 hodin. Druhá pod názvem „Co znamená rozžít“ proběhne 25. srpna také od 14,00 hodin a třetí beseda „Moje jméno není diagnóza“ tento cyklus zakončí 16. září od 16,30 hodin.

Lidé s duševním onemocněním se často setkávají s nepochopením, které plyne z nedostatku informací o duševních nemocech široké veřejnosti. Avšak život takto nemocných lidí může být plnohodnotným a stačí k tomu málo. Porozumění od nás zdravých. Což se lehce řekne, ale někdy si člověk nemusí vědět rady, jak na to. „Myslíme si, že nejlépe nám mohou říct sami lidé s duševním onemocněním, jaká pomoc a podpora je pro ně nejúčinnější,“ říká ředitel Domova Na cestě, Jakub Vávra. Dlouhodobě spolupracují s plzeňskou organizací Ledovec a pražskou iniciativou NA ROVINU, díky které vznikl i tento cyklus následujících besed.

Jako první můžete navštívit „Cesty k zotavení“ v úterý 14. července od 14,00 hodin v prostorách místa k setkávání „Taksis“ na adrese Tyršova ulice 389 ve Skutči. Přijedou peer konzultanti z organizace Ledovec představit svoji cestu k plnohodnotnému životu i s duševním onemocněním. Jejich cesta je natolik inspirující, že může zaujmout každého člověka, který řeší jakoukoliv těžkost svého života.

V úterý 25. srpna navštíví Taksis pan František, který je autorem slova rozžít. V jaké souvislosti jej použil, co tomu předcházelo a co následovalo přijďte zjistit od 14,00 hodin na druhou besedu „Co znamená rozžít“.

Do třetice můžete navštívit besedu „Moje jméno není diagnóza“, která se uskuteční ve školící místnosti organizace Domov Na cestě ve středu 16. září od 16,30 hodin na adrese Tyršova 389 ve Skutči. Dozvíte se něco o stigmatizaci a proč je u lidí zákeřnější než samotné duševní onemocnění. Zároveň Vám otevřou dveře do svého života s duševní nemocí Dana Chrtková, Zbyněk Roboch a Kamil Rain. Tito lidé dnes žijí běžný život, mají své rodiny, zaměstnání, koníčky a jsou velmi aktivní při reformě psychiatrické péče. Ale před několika lety jste je mohli potkat jako „pacienty bez budoucnosti“. Jejich zpověď je natolik strhující, že účastníci získají přesvědčení, že lze v životě vyřešit zdánlivě neřešitelné.

Výše zmíněné akce se konají v rámci projektu „Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk“ a budou hrazeny Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost