Všeobecná / psychiatrická sestra v sociálních službách

Rádi bychom rozšířili náš tým čerstvě transformované pobytové sociální služby pro lidi s vážným duševním onemocněním.

Kvalifikační předpoklady: způsobilost pro výkon zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu, kvalifikace psychiatrické sestry výhodou. Osobnostní předpoklady pro práci Zdravotní způsobilost. Občanská bezúhonnost. Řidič (vozidla sk. B).

Náplň práce: Přímá práce v motivovaném multidisciplinárním týmu v zařízení sociálních služeb komunitního typu (2 domky po 6 klientech na Předhradí u Skutče). Cílovou skupinou jsou lidé seniorského věku s vážným duševním onemocněním, často s další komplikací zdravotního stavu. Cílem práce je udržet zdravotní stav a kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebepéči. Podpora klientů v aktivitách zvyšujících kvalitu jejich života s důrazem na jeho silné stránky a zotavení. Podílení se na životě v komunitní domácnosti (edukace klientů v oblasti zdraví, péče o domácnost, rozvojové a zájmové aktivity). Vedení příslušné dokumentace, spolupráce s lékaři.

Ranní a odpolední směny včetně víkendů dle měsíčního plánu /bez nočních směn/. Místo pracoviště Předhradí.

Výše úvazku 0,5 – 1,0 dle dohody.

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: dle NV č. 300/2019 Sb. -10. PT – dle odpracovaných let: 28.610 až 41.290 Kč při úvazku 1,0 + mimotarifní složky platu

Dále nabízíme: 5 týdnů řádné dovolené + 1 týden dodatková dovolená, příspěvek na stravování z FKSP, příspěvek na dopravu. Podporu profesního rozvoje. Práce pod supervizí. Smlouva na dobu určitou s perspektivou doby neurčité.

Nástup 1. 9. 2021

Podmínkou zařazení do VŘ je zaslání profesního životopisu a motivačního dopisu na téma: Proč bych rád/a pracoval/a v týmu orientovaném na osobní zotavení?

Kontaktní osoba: Eva Teclová, eva.teclova@domovnaceste.cz, telefon: 702 227 380