PRACOVNICE / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V TRANSFORMOVANÉ POBYTOVÉ SLUŽBĚ PRO LIDI S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Tiskové zprávy

Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (lze doplnit do 18 měsíců po nástupu do zaměstnání), osobnostní předpoklady pro práci s lidmi s vážným duševním onemocněním, zdravotní způsobilost, občanská bezúhonnost, řidič (vozidla sk. B), dovednost práce s počítačem. Praxe v oblasti sociálních služeb vítána.

Náplň práce: Přímá práce v multidisciplinárním týmu s 10 klienty pobytové sociální služby komunitního typu domov se zvláštním režimem. Pracovníci poskytují péči a podporu klientům tak, aby rozvíjeli jejich samostatnost. Cílem služby je v rámci trojstranného partnerství objevovat, co by ještě mohlo být v rámci zotavení možné. Pomáháme klientovi nalézt jeho silné stránky, rozvinout či udržet je. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Podporujeme klienta v udržení a zlepšení péče o sebe a svoji domácnost. Posilujeme klienta v dovednosti umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých, spolupracovat s nimi. Klient se učí zacházet se svým volným časem. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.
Předpokládaný nástup červenec 2022, případně dle dohody.
Místo výkonu práce Tyršova 388, Skuteč. Práce na celý úvazek dle rozpisu směn v nepřetržitém provozu (včetně nocí, víkendů a svátků).

Plat: dle NV č. 531/2021 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 6. platová třída, platový stupeň dle započítané praxe (20 470 – 29 630 Kč) + mimotarifní složky platu.

Dále nabízíme: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další benefity z FKSP. Podporu profesního rozvoje. Práci pod supervizí. Smlouvu na dobu určitou s perspektivou doby neurčité.

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání profesního životopisu a motivačního dopisu na téma: „Co pro mě osobně znamená zotavení?“
Vybrané uchazeče pozveme k osobním pohovorům.

Kontaktní osoba: Pavla Hurtová, pavla.hurtova@domovnaceste.cz, 702 278 568